HE cubeFossielvrij

Adviezen voor burgers en maatschappekijke instellingen

Energie is het absolute, essentiële fundament voor een moderne beschaving.
Energie moet schoon én goedkoop zijn voor burgers en bedrijven.
Missie Humsterland Energie

Humsterland Energie kijkt waar u energie kunt besparen en hoe u duurzaam energie kunt opwekken
- en hoe u goedkoper energie kunt inkopen -Inzicht verschaffen

- Via onze website
- Door lezingen in dorps- en buurthuizen
- Keukentafelgesprekken

Beoordelen maatregelen

- Aankoop van CV en kachels
- Prioritering van isolatiemaatregelen en verbruik beperkende ingrepen
- Aankoop van warmtepompen
- Aankoop van zonneboilers
- Aankoop van zonnepanelen
- Aankoop van automobielen
- Aankoop van elektrische fietsen

Hulp bij financiering

- Subsidie mogelijkheden
- Bancaire financiering

Collectieve projecten

- Postcode roos projecten
- Gezamenlijke inkoop van energie
- Deelauto systemen