HE cubeFossielvrij

Windenergie als baseload

photo-1501288275682-7b25b049bebb
Als het niet waait in Nederland, dan is het weerbeeld in ons omringende landen vrijwel hetzelfde aldus het KNMI. Opslag is daarom noodzaak om een baseload te maken.

We hebben vastgesteld, dat voor wind op 35 - 38 % van de jaarproductie via opslag naar het net gebracht moet worden. Voor wind op land is dat nog meer.

Grootschalige opslag LI-ion daalt naar $ 187 per MWH


De LCOE van lithium-ion batterijen daalde met 35 procent naar $ 187 per megawattuur in 2019. Bij de benchmark van 2018 lag de LCOE op $ 252 per megawattuur. Offshore wind werd eveneens fors goedkoper; de prijs daalde met 24 procent. Wereldwijd zijn er de komende jaren voor offshore wind grootse plannen. In Europa moeten twaalf nieuwe projecten voor 4,2 gigawatt aan energie zorgen. Met deze projecten is in totaal € 10,3 miljard aan investeringen gemoeid. De plannen zorgen er waarschijnlijk voor dat de kosten nog verder dalen. (bron Bloomberg 2019)

Dit houdt dus in dat de opslagkosten zonder installatiekosten (1 dollar = 0,9 Euro) 18,7 x0,9 = 16,8 Eurocent per kWh bedragen.
Een kWh windstroom die via batterijen naar land wordt gebracht kost dan 4,4 (kosten turbinestroom) + 16,8 (kosten batterij) + 1,2 (kosten installatie/ regeling) + 1,4 (kosten TenneT) = 23,8 Eurocent per kWh.

Opslag met windmolens op zee


We hebben gekozen voor een 5 MW windturbine, omdat dit type grootschalig uitgerold gaat worden volgens de plannen.

• Locatie en ashoogte EURO 312 station Noordzee, 100 m ashoogte
• Cutt-in speed 4 m/s
• Turbine diameter 128 m (oppervlak 12.861 m2 =1,28 hectare)
• Shutt-downspeed 25 m/s
• Nominaal vermogen 5 MW bij 11,3 m/s
• Stilstandsverliezen 100 uur per jaar
• Traagheid kruimechanisme 10 minuten
• Totaal rendement η 41,5% (Betz x generator x turbine)

Verantwoording van de analyse: Op grond KNMI winduur-gegevens van weerstation EURO 321 op zee zijn alle uurgegevens van windsnelheid en windrichting geprojecteerd op de windkarakteristieken van de windturbine.

stacks-image-f8e606f-1200x582

Windmolens op zee met en zonder waterstofproductie


(zonder subsidies en fiscale kosten voor de laatste tenders aan de Hollandse kust)

  • optie 1: stroom leveren naar het land zonder opslag. De moderne molen wordt verondersteld zonder subsidie voor 4,5 cent per kWh stroom te produceren.
  • optie 2: stroomlevering door waterstof te maken en daarna stroom met elektrolyse maken en transporteren naar het land
  • optie 3: met winstroom waterstof onder druk maken en dit met buizen aan land brengen

stacks-image-1b95cf1-1200x414