HE cubeFossielvrij

Klimaatvisies

photo-1559599934-d76ffe30ab54
Klimaatverandering is een feit: al duizenden jaren. Er zijn voor- en tegenstanders van de overtuiging dat de menselijke activiteit het broeikaseffect versterkt.

Er zijn wetenschappers die betogen dat door de CO2 toename vele dorre gebieden weer groen worden (de Climategate-groep en Café Weltschmerz). Anderen stellen juist dat de woestijnvorming toeneemt en landbouwgebieden verdorren. (Klimaatrapport van de Verenigde Naties aug 2019)


Wetenschap is geen mening, maar is gebaseerd op feiten, metingen en toetsbare inzichten. Je kunt daarom ook niet met een enquête vaststellen in welke mate klimaatverandering het gevolg is van menselijke activiteit.

Als van de 100 wetenschappers er 90 roepen dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de aarde en 10 dat sterk betwijfelen;- dan geldt niet meeste stemmen gelden. Het is geen politieke besluitvorming. Of een consensus opvatting dat de aarde plat is. Wetenschap gaat om toetsbare feiten en inzichten. Kennelijk is de materie zo ingewikkeld dat het nog niet eenduidig is vast te stellen dat de oorzaak van opwarming bij de mens ligt.Toch is verduurzamen per saldo de enige echte optie


Als we 30 jaar na vandaag ontdekken dat de voorspellingen van klimaatopwarming correct zijn, dan zijn we te laat voor strategisch effectieve tegenmaatregelen. Anderzijds als we de keuze maken om vol te gaan voor een duurzame economie die draait op fossielvrije energie en wij komen tot de ontdekking dat de CO2 kwestie een veel kleiner probleem was dan we dachten, dan winnen we toch op elk vlak.
We hebben honderden gigatonnen van vervuiling geëlimineerd uit de lucht, uit de bodem en uit het water en de gezondheid wereldwijd verbeterd.
We hebben dan een geweldige hoeveelheid nieuwe technologieën ontwikkeld om de oude vervuilende te vervangen. We hebben de planeet en onze lichamen niet langer vergiftigd. We hebben duizenden nieuwe bedrijven opgericht en meer banen gecreëerd dan we verloren. Terwijl het werk meer betekenis heeft en getuigt van visie van hoop. Plus, we hebben dan nog steeds steenkool en aardolie reserves voor toekomstige generaties die we kunnen gaan gebruiken als we we ontdekt hebben dat deze ingezet kunnen worden zonder CO2 uit te stoten.

Schermafbeelding 2019-08-08 om 23.15.53


Nederland CO2 vrij

Iedereen heeft het er over. Aan de keukentafel, aan de bar, op het werk en vooral de politici en de media. Nederland moet van het gas af én we moeten CO2 vrij worden. Als het even kan voor 2050.
Dat betekent onder andere elektrisch rijden, warmtepompen installeren in uw huis en de industrie krijgt een CO2 heffing wanneer ze gebruik maken van fossiele brandstoffen. Maar waarom krijgt men in België en Duitsland dan subsidie wanneer je juist overschakelt naar gas? Wie weet nu wat er goedkoper, duurzamer en milieuvriendelijker is? Wij van Humsterland Energie proberen wat duidelijkheid te brengen in de jungle van energie.

Onze portemonnee
Allereerst hebben wij onderzocht wat het precies voor financiële gevolgen met zich mee zal brengen wanneer we in Nederland compleet CO2 vrij willen worden. Daarnaast hebben we bekeken wat de eventuele alternatieven zouden kunnen zijn. Hierbij hebben wij gebruikt gemaakt van onderzoeksinstellingen zoals CE Delft en het Fraunhofer Instituut in Duitsland.
Het CE Delft is het Nederlandse onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken. Het Fraunhofer Instituut besteed 2,3 miljard euro per jaar aan wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn zo’n 25.000 stafleden werkzaam.

Feiten 2017
Nederland gebruikt aan energie
• totaal landelijk verbruik 3155 Petajoule
• waarvan 188 Petajoule hernieuwbare energie uit zon, wind, biomassa, waterkracht
• waarvan 30 Petajoule kernenergie
Het huidige beleid wil fossiel verbruik belasten. Het bedrag wat daardoor wordt ‘binnengehaald’ moet worden gebruikt om nieuwe technologieën in te zetten om CO2 uitstoot te verminderen. In 2030 zal het met 50% verminderd moeten zijn en in 2050 zal dit tot nul teruggebracht worden.

Conclusie
We komen tot de conclusie dat de CO2 heffing €3,7 miljard op zal brengen in 2030. Wanneer je de som van de CO2 heffingen van 2020 tot en met 2030 bij elkaar zou optellen kom je uit op een bedrag van €34 miljard. Om de helft van die uitstoot op te vangen en in te zetten als hernieuwbare energie, dus schone, duurzame en onuitputtelijke energie die ons milieu niet schaadt, moet er voor 1550 Petajoule aan zonneweides of windmolens moeten worden aangelegd.

Die investeringen bedragen bij de windmolenoptie €369 miljard en bij zonneweides €453 miljard. Dit zal in de 11 jaar van 2020 tot en met 2030 moeten worden geïnvesteerd.
Tegenover de kosten van de aanleg van de windmolenparken staan de vermeden kosten van steenkool, aardolie en gas. Die kosten over de periode van 2020 tot en met 2030 bedragen opgeteld €55 miljard. Die besparing is niet genoeg om de investering te kunnen dragen. Toelichting: In 2030 besparen we aan de inkoop van fossiele brandstoffen €8,3 miljard wanneer de 50% reductie doelstelling is behaald. Echter de kapitaallasten voor de windmolenoptie zijn €23,6 miljard per jaar. Uitgaande van 4% rente en 25 jaar levensduur. Dan hebben nog geen basislast, omdat wind en zon niet op afroep beschikbaar beschikbaar zijn.

Daarbij komen ook nog de kosten van de systeemintegratie. TenneT en de locale netwerkbedrijven hebben begroot dat zij voor tenminste € 40 miljard moeten investeren om de elektriciteitsnetten (het grid) aan te passen om de piekstromen van zonneweides en windmolenparken op te kunnen vangen.Opslag is zo kostbaar dat we met de technologie die we nu kennen de transitie niet kunnen financieren.

Zonder opslag van zon en wind is de transitie naar fossielvrije energievoorziening niet mogelijk. Accu’s kosten nu nog € 150 per kWh en wegen per kWh 100 kg. Experts verwachten dat die prijzen gaan dalen onder de € 100 per kWh.
Wij hebben vastgesteld dat 33% van de jaarproductie van een paneel moet kunnen worden opgeslagen in het voorraadvat om het hele jaar door een basislast te kunnen creëren. Via de opslag moet dan ruim 60% van de jaarproductie worden opgeslagen en afgegeven.
De kosten van opslagcapaciteit voor één paneel met een jaarproductie van 300 kWh kost dan: 300 x 33% x € 100 = € 10.000.

Wij van Humsterland Energie zijn dan ook overtuigd dat je met windmolens en of zonneweides niet het beoogde resultaat kunt halen zonder hiervoor enorme kosten te moeten maken. Wij hebben daarom ook een dijk van een ander idee om Nederland van hernieuwbare energie te voorzien:
Getijdendammen in zee. Die leveren wel een baseload. De kWh kosten zijn betaalbaar.

Invloed van de mens versus natuurlijke CO2 huishouding


the-glowal-carbon-cycle

CO2 cyclus wereldwijd. Getallen tonen de flux van CO2 in gigaton in 2007. Inmiddels is de flux gestegen tot 38 gigaton in 2018 en de CO2 concentratie gestegen naar 415 ppm. (Bron: Figuur links IPCC AR4)


Van de uitstoot door menselijk handelen wordt 40% geabsorbeerd door vegetatie en oceanen. Kennelijk verzet de aarde zich tegen de verhoging van CO
2. De netto uitstoot na absorptie bedraagt daardoor 16 gigaton. Insecten produceren samen een veelvoud CO2 t.o.v. het menselijk handelen. Het gewicht aan termieten (mieren) bedraagt bijvoorbeeld 5 x meer dan dat van alle mensen op aarde. Termieten leven samen met vele microben. Gebruik geen gif. Insecten en micro-organismen zijn onmisbaar in de levenscyclus op aarde.
De anatomy van insecten