HE cubeFossielvrij

Dynamic Tidal Power

getij_animatie_gr
Zon en wind zijn onvoorspelbaar. Er bestaat een oplossing: Tidal twin-dammen hebben de potentie een basisvermogen te leveren.

Bij alle vormen van energieopwekking draait het altijd om de kosten per kWh. Duurzame energie moet opboksen tegen vaak spotgoedkope fossiele energie. Wereldwijd investeren bedrijven en overheden met belastinggeld in de ontwikkeling van duurzame alternatieven. Strategisch is het dan van belang om geld te steken in de meest veelbelovende alternatieven.

Bij alle vormen van energieopwekking draait het altijd om de kosten per kWh. Duurzame energie moet opboksen tegen vaak spotgoedkope fossiele energie. Wereldwijd investeren bedrijven en overheden met belastinggeld in de ontwikkeling van duurzame alternatieven. Strategisch is het dan van belang om geld te steken in de meest veelbelovende alternatieven.

Getijdenenergie kan uitgevoerd worden als een voorspelbare betaalbare basislast


De oceanen bevatten geweldig veel energie. De combinatie van de draaiende aarde en de aantrekkingskrachten van zon en maan levert aan alle kusten eb en vloed en golfenergie. Uit deze getijdenwerking is energie te winnen. "Getijden stuwen" blijken de meeste potentie te hebben.

https://youtu.be/VkTRcTyDSyk

Getijdenenergie heeft een dominant voordeel te opzichte van wind en zon.

  • Voorspelbare energie
  • En indien uitgevoerd in twin-dam systemen een continue vermogen
  • De aanpassing van het het elektriciteitsnetwerk wordt stukken goedkoper omdat kostbare systeem intergratie t.b.v. het opvangen van productiegaten door zon en wind grotendeels achterwege kan blijven. De netwerkbedrijven begroten hiervoor in de komende jaren 30 - 40 miljard Euro. Voor dat geld zijn twindammen in zee te realiseren, waarmee 30 - 40 % van de duurzamen stroomvoorziening kan worden gerealiseerd.
  • Twindammen kunnen een uniek exportproduct worden. Immers waterbouw is een core business van Nederland.
  • Twindammen hebben minder oppervlak van de Noordzee nodig dan windmolens.
  • Dammen in zee kunnen kunnen ook andere functies vervullen. Zoals: havenfunctie, sea-farming, verbetering zeeleven, plastic-soup verzamelaar, uitvalsbasis voor onderhoud windparken etc..

Zon en wind zijn onvoorspelbaar. Fossiele centrales dienen daardoor altijd voor back-up stand-by te staan. Tidal dammen hebben wel de potentie in twin systemen een basisvermogen te leveren.

Er is nog geen zicht op betaalbare opslag van (elektrische) energie. Batterijen zijn veel te duur. Opslag in stuwmeren is in laagland gebieden ook kostbaar, omdat het verval dat gecreëerd kan worden onvoldoende is. Opslag via Noorwegen is vanwege het rendementsverlies in de lange kabels en het oppompen van water ook kostbaar.

De toepassing van getijdenenergie in zee is wetenschap in ontwikkeling. In bijgaand wetenschappelijk artikel wordt hier verder op ingegaan. De voorspelbaarheid van de opbrengst van dammen in zee met turbines wordt daarin besproken. Multi-scale ocean response to a large tidal stream turbine array